Druhé víkendové vzdělávání 2021

10. 09. až 12. 09. 2021 proběhlo druhé a poslední víkendové setkání pro dalších 9 nových pěstounských rodin s dětmi, zaměřené na plnění základních povinností nových pěstounů zvyšovat si odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti dle zákona o Sociálně právní ochraně dětí. Vstupní vzdělávání bylo opět cíleno na specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a první pomoc.

Druhé víkendové vzdělávání 2021
Přesunout se na začátek