O NRP

Zde najdou informace zájemci o náhradní rodinnou péči (NRP)

a ten kdo přemýšlí o pomoci ohroženému dítěti...

Základní informace o NRP

Při náhradní rodinné péči (NRP) je dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči, svěřeno soudem do péče a rodinného prostředí jiné osobě (rozdíl od ústavní péče). Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Proces zprostředkování

Po žádosti o zařazení do evidence náhradních rodičů a posouzení žadatelů úřadem obce s rozšířenou působností, dojde k posuzování žadatelů krajským úřadem s jeho rozhodnutím o zařazení nebo nezařazení do evidence pěstounů.

Pomoc při rozhodování

Pokud zvažujete náhradní rodičovství, obraťte se na nás. Máme dlouhodobé zkušenosti s náhradní rodinnou péčí. Rádi Vám podáme podrobné informace o všem, co Vás zajímá a pomůžeme při Vašem rozhodování.

Oientace v legislativě NRP

Pěstounská péče je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 958–970, ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí § 47, ve znění pozdějších předpisů.

Orientace o dávkách v NRP

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s péčí. Dávky náleží ode dne vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Poradenství pěstounské rodině

Naše centrum podporuje klienty poradenstvím, odbornou pomoci, vzděláváním, aktivitami pro děti, klubovými akcemi, při kontaktech dítěte s biologickou rodinou a pomocí při řešení krizových situací v rodině.

Kontakt s biologickou rodinou

Při náhradní rodinné péči je dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči, svěřeno soudem do péče a rodinného prostředí jiné osobě (rozdíl od ústavní péče). Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Řešení krizových situací v rodině

Také v pěstounské rodině mohou nastat krizové situace, například rozvod, předčasné ukončení péče, návrat dítěte do biologické rodiny, stěhování atd. Centrum v krizových situacích podporuje naše klienty.

Vzdělávání a akce pro pěstouny

Naše centrum podporuje klienty poradenstvím, odbornou pomoci, vzděláváním, aktivitami pro děti, klubovými akcemi, při kontaktech dítěte s biologickou rodinou a pomocí při řešení krizových situací v rodině.

Přesunout se na začátek