Aktivity centra

Zde je možné prohlédnout si aktivity našeho centra

jaké akce pořádáme nebo jakých se účastníme...

Vzdělávání pěstounů

Většina klientů se účastní víkendových vzdělávacích pobytů, při kterých absolvují 24 hodin povinného vzdělávání. Víkendových pobytů se mohou účastnit celé pěstounské rodiny, včetně svěřených i vlastních dětí, uvedených v Dohodě o výkonu PP. Účastníkům vzdělávacích pobytů a seminářů je předáváno Osvědčení nebo Potvrzení o absolvovaném vzdělávání.

Klubové aktivity

V případě zájmu se pěstouni a pěstounské rodiny setkávají při klubových aktivitách. Cílem těchto setkávání je pravidelný kontakt, spolupráce, výměna informací, sdílení zkušeností a vytvoření sítě pěstounů. Aktivity se orientují na sport, kulturu, vzdělávání, pohyb v přírodě, poznávání a další.

Odlehčovací akce

Centrum pěstounům poskytuje krátkodobou pomoc i celodenní péči při zajištění osobní péče o svěřené děti. Krátkodobá pomoc spočívá v zajištění bezplatné osobní asistence formou terénní služby. Celodenní odlehčovací služba spočívá v pobytovém zajištění svěřených dětí po dobu víkendu nebo delší období.

Propagační akce

Mezi tyto aktivity centra patří pořádání přednášek a kurzů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče nebo akce zaměřené na vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli a pěstouny, případně akce zaměřené na poskytování odborného poradenství zájemcům o osvojení a pěstounskou péči.

Přesunout se na začátek