První víkendové vzdělávání 2021

03. 09. až 05. 09. 2021 proběhlo první víkendové setkání pro 7 nových pěstounských rodin s dětmi, zaměřené na plnění základních povinností nových pěstounů zvyšovat si odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti dle zákona o Sociálně právní ochraně dětí. Vstupní vzdělávání bylo cíleno na specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a první pomoc.

První víkendové vzdělávání 2021
Přesunout se na začátek