Pages Navigation Menu

Spolupracujeme

Bc. Ondřej Máslo – psychoterapeut, sociální pracovník

Poskytované služby:

 • Psychoterapie obsahující především: zvládání a řešení obtížných životních situací v rodině, proces rozhodování se, seberozvoj a reflexe výchovy v rodině, vyrovnání se s traumaty z minulosti a jiná témata.
 • Poradenství zahrnující oblasti, ve kterých si rodiny a děti nedokážou sami pomoci. Jedná se o poradenství přesahující rozsah základního poradenství poskytované klíčovým pracovníkem. Př.: odborné sociální poradenství, kariérní a další.
 • Mediace jako prostředek při řešení sporů mezi dvěma stranami.
 • Supervize jako prostor pro reflexi vlastní práce, vztahů a hledání optimálního řešení problémových situací v rodině.

Způsob práce:

 • S jednotlivcem – pěstoun, dítě nebo jiný člen rodiny.
 • S párem – pěstouni, rodiče, prarodiče, sourozenci.
 • Se skupinou – celá rodina nebo osoby, kterých se to týká.

Tel.: 604 109 594

Email: maslo@mostkevzdelani.eu

Web: http://czap.cz/seznam-psychoterapeutu/search

 

Mgr. Iva Žížalová – psycholog

Psychologické poradenství nabízí podporu v tíživé životní situaci a pomoc s orientací v této situaci.  Klienti ve spolupráci s psychologem hledají dostupné zdroje pro zvýšení kvality jejich života. Dle zájmu a potřeby může poradenství využít celá pěstounská rodina, nebo individuálně některý její člen.

Psychodiagnostika je zaměřena na určení stupně vývoje či identifikaci individuálních zvláštností, zjištění jejich příčin a odhad budoucího vývoje. Psychologická diagnostika využívá rozhovorů, pozorování a psychologických testů.

zizalova@mostkevzdelani.eu

 

Šárka Růžičková – terapeutka

 • absolventka dvouletého Gestalt terapeutického výcviku v roce 2008
 • Cílem terapie je zvládnutí různých životních situací od osobního rozvoje přes problémy v mezilidských vztazích až po psychosomatické obtíže. Dokončení neuzavřených procesů, vztahů a pocitů. Průběh terapie : terapeutická anamnéza, rozhovor. Doprovodné techniky – např. metoda EFT, trauma-terapeutické techniky, relaxační techniky (dechové, vizualizační). Délka trvání konzultace 90 min, jen pro dospělé klienty.
 • přes 20 let se pohybuje v sociální oblasti ( Psychiatrická léčebna Praha, odd. sociálně právní ochrany pro děti a mládež Jablonec n.N., pedagogicko psychologická poradna Liberec)

sarka.ruzickova@seznam,.cz, 776100962

 

   Ing. Taťána Blažková – VTI poradce

 • akreditovaný VTI trenér – od roku 2006
 • Poradce a lektor v oblasti mezilidské komunikace

“Někdy je výchova dětí velmi náročná. Možná už jste unavení a bezradní. Možná jen nevíte, co dělat v některých situacích při výchově svěřených dětí. Přestože se vám zdá vaše situace velmi obtížná či dokonce neřešitelná, videotrénink interakcí vám může pomoci otevřít nové cesty k řešení. Pokuste se na ně spolu s VTI poradcem vydat. Pomocí malých, velmi konkrétních kroků můžete dosáhnout postupné změny a užívat si společného kontaktu s dítětem.”

Více na www.dobrevztahy.cz

logo dobrévztahy