Pages Navigation Menu

Setkávání

Setkávání

Pořádáme víkendová, i jednodenní klubová setkání určená pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounství, adoptivním rodinám i široké veřejnosti. V rámci setkání jsou připraveny jak přednášky a besedy na zajímavá témata, tak odpočinkové aktivity, umožňující strávit příjemný čas se svými blízkými.

Připojte svůj komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *