Pages Navigation Menu

O nás

MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s.

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina

vykonává svoji činnost na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Výkon sociálně – právní ochrany dětí

 Poslání:

Posláním je především dlouhodobá a účinná podpora náhradní rodiny a dětí v pěstounské péči, které nemohou aktuálně nebo dlouhodobě vyrůstat ve vlastní rodině.

Cíle:

Cílem centra je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Snahou je rozšířit činnost i na rodiny, které mají o náhradní rodinnou péči zájem a také rodiny s dětmi, které se nacházejí ve složité sociální situaci.

 

Organizační schéma sdružení pro web_výřez

 

Specifikace cílové skupiny:

 a) Pěstounské rodiny

Na základě dohody o výkonu pěstounské péče doprovázíme pěstouny a poskytujeme odbornou pomoc při řešení specifických situací a problémů při výkonu pěstounské péče. Pěstounům zároveň poskytujeme možnost zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

b) Osoby blízké pěstounské rodině podílející se na výchově svěřeného dítěte

Osoby blízké pěstounovi a svěřenému dítěti žijící ve společné domácnosti se také podílí na výchově svěřeného dítě. Může se například jednat o manžela, manželku, druha, družku pěstouna nebo vlastní děti pěstounů. Také těmto osobám poskytujeme odbornou pomoc při řešení specifických situací a problémů při výkonu pěstounské péče. Zároveň jim umožňujeme zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

c) Zájemci o náhradní rodinnou péči

Zájemcům poskytujeme informace o náhradní rodinné péči, přípravě pěstounů, přijetí dítěte a výkonu pěstounské péče. Prostřednictvím služeb centra nabízíme možnost rozšířit znalosti a dovednosti z oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.