Pages Navigation Menu

Předvánoční setkání v Trutnově

Předvánoční setkání v Trutnově

Zveme Vás na předvánoční setkání 1.12. v Trutnově. Akce má dvě části. Nejprve společně navštívíme vánoční dílny v Domě pod Jasanem – Tkalcovské muzeum (U Božích Muk 22, Trutnov Voletiny). Sraz je u muzea ve 13 hodin, vstupné 70Kč (v ceně jsou dva groše na dílny, další je možné přikoupit). Akce je pro veřejnost, parkování u Domu, u Farmers nebo u hospody.

Potom se přesuneme k Altánku Vlčka v Trutnově, kde si opečeme buřty. Tato část akce začíná v 15 hodin. Přineste si špekáčky na opékání, parkování je při cestě po levé straně směrem Rokytnická.

Můžete si vybrat, na kterou část akce přijdete, nebo se můžete zúčastnit obou částí. Akce jsou dobrovolné a je na Vás, jak se rozhodnete.

Připojte svůj komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *