Pages Navigation Menu

Být pěstounem je záslužná práce, tvrdí pracovníci zabývající se náhradní rodinnou péčí

Být pěstounem je záslužná práce, tvrdí pracovníci zabývající se náhradní rodinnou péčí

Tisková zpráva z výstavy „Já pěstoun“

  1. 5. 2018

Vrchlabí – Být pěstounem je téma výstavy, kterou bylo možné vidět na Zámku ve Vrchlabí. Slavnostního zahájení se účastnili zástupci města Vrchlabí, orgánu sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací pracující s dětmi, které žijí v náhradních rodinách.

„ Hlavním cílem výstavy je probudit zájem veřejnosti o pěstounskou péči“, uvedla Michaela Chlápková, pracovnice Centra náhradní rodinné péče Domov a rodina. „Alfréd Plašil, místostarosta města Vrchlabí, hovořil o velmi potřebné a záslužné službě pro dobrý vývoj člověka a pro společnost. Ocenil všechny lidi, kteří se rozhodnou vzít si cizí dítě a přijmout ho ve své vlastní rodině.“

„Když se nám odstěhovala dcera skoro na druhý konec republiky, uvažovali jsme s manželkou, že bychom si brali nějaké dítě z dětského domova na hostitelskou péči. Šli jsme se poradit na úřad a nechali jsme se přesvědčit na pěstounskou péči…..Když to vidím, jsem moc rád za to, jak jsme se rozhodli, protože dětem je v rodině mnohem lépe.“ říká jeden z představených pěstounů výstavy.

„Díky lidem, kteří jsou připraveni vychovávat cizí dítě a doprovázet ho na jeho životní cestě se nám daří umisťovat děti mladší 6 let výhradně do péče pěstounů na přechodnou dobu, do dlouhodobé pěstounské péče či do péče příbuzných“, řekla Kamila Franková, pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Ve správním obvodu má Vrchlabí v současné době na základě soudního rozhodnutí celkem 65 dětí, které nemohou žít se svými rodiči. V institucionální péči žije 18 dětí a z některé z forem náhradní rodinné péče 47 dětí. O děti pečuje 21 prarodičů, 2 jiní příbuzní a 13 pěstounů.

„Zaznamenali jsme však velký propad zájmu o pěstounskou péči. Od roku 2013 neevidujeme žádnou žádost o dlouhodobou pěstounskou péči a dva roky nepodal nikdo žádost o pěstounskou péči na přechodnou dobu.“ na závěr řekla Kamila Franková

Výstava „Já pěstoun“ pořádaná Centrem náhradní rodinné péče Domov a rodina ve spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí je součástí kampaně „Hledáme rodiče“, jejímž cílem je vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovat veřejnost o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Výstava se momentálně stěhuje do Trutnova, kde bude k vidění do 20. 05. 2018.

Více informací podá Michaela Chlápková, chlapkova@mostkevzdelani.eu, 775 780 848 www.centrumdar.cz nebo Mgr. Kamila Franková, frankovakamila@muvrchlabi.cz, 499 405 747 (MÚ Vrchlabí)

Připojte svůj komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *