Pages Navigation Menu

Nadační fond

Nadační fond Most ke vzdělání

Občanské sdružení MOST KE VZDÉLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s., zřídilo „Nadační fond Most ke vzdělání“.

Účelem nadačního fondu je:

  • Podpora individuálního a kolektivního celoživotního vzdělávání
  • Podpora projektů a aktivit fyzických a právnických osob, zaměřených na realizaci inovativních forem vzdělávání
  • Podpora vzdělávání, které reflektuje požadavky úzce specifikovaných skupin občanů (náhradní rodinná péče, osoby 50+, osoby se zdravotním postižením, sociální pracovníky, dlouhodobě nezaměstnané aj..)
  • Podpora školství v rozvojových zemích

K naplnění účelu nadačního fondu jsou nadačním fondem poskytovány nadační příspěvky a realizovány činnosti dle rozhodnutí správní rady.