Pages Navigation Menu

IFCO

Základní informace o organizaci

Mezinárodní organizace Foster Care (IFCO) byla založena v roce 1981.  Filosofie organizace odráží hodnoty Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC), v němž se uvádí, že všechny děti mají právo vyrůstat v rodinném prostředí. Přesvědčení organizace je, že kdykoli je to možné, měly by děti vyrůstat se svými rodiči nebo s příbuznými ze širší rodiny. Pokud to není možné, náhradní rodina by měla vždy přednost před jinými formami péče o dítě. IFCO se prostřednictvím sítě vlastních odborníků na pěstounskou péči, poskytovatelů služeb a vládních i nevládních subjektů, snaží naplňovat tuto vizi po celém světě.

Historie organizace

Od počátku 60. let vyhlašovala Organizace spojených národů rok, věnovaný vždy některé skupině obyvatelstva. V roce 1979, představilo OSN Mezinárodní rok dítěte, s celkovým zaměřením na děti. U příležitosti této události, British National Association Foster Care uspořádala mezinárodní konferenci pro všechny, kteří jsou zapojeni do pěstounské péče. Probíhala na prestižní univerzitě v Oxfordu v Anglii, kam byla pozvána vláda, UNICEF a jiné sítě, konference se zúčastnil také přítomni zástupci více než 17 zemí po celém světě. Na konci konference se drtivá většina přítomných shodla, že tato konference by neměla zůstat samostatnou událostí, zaměřenou na problematiku náhradní rodinné péče, ale že by se v těchto aktivitách mělo nadále pokračovat.

Na základě tohoto úspěchu a zájmu o danou problematiku, začala v roce 1981 malá skupina lidí z Evropy, společně plánovat vytvoření Mezinárodní organizace Foster Care (IFCO) a dále začala s přípravami na další mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v Nizozemsku.

Od té doby proběhla řada mezinárodních konferencí (konány byly v Holandsku, Belgii, na Novém Zélandu, Anglii, USA, Řecku, Irsku, Německu, Norsku, Kanadě, Maďarsku, na Filipínách, v Austrálii, Finsku, Argentině a v České republice). Konferencí se účastnili delegáti z více jak 80 zemí s cílem učit se od sebe navzájem a předávat si aktuální informace o vývoji náhradní rodinné péče s cílem pomoci milionům dětí na celém světě, které žijí odděleně od svých rodin.

 

Současnost

IFCO je v současné době nezávislý obhájce pěstounské péče na celém světě; posiluje povědomí a sdílení osvědčených postupů ve prospěch dětí a mladých lidí v pěstounské péči.

Pracuje s dětmi, mladými lidmi, pěstounskými rodinami, sociálními pracovníky, akademiky, výzkumníky, dobrovolníky, médii, politiky a jinými subjekty ke zlepšení a podporu pěstounské péče. Snaží se podporovat pěstounskou péči ve spolupráci s odborníky a zvýšit tak úroveň poskytovaných služeb pěstounským rodinám.

Toho je dosaženo:

  • Prostřednictvím konferencí, školení a seminářů
  • Rozvoj regionálních sítí – v současné době má aktivní síť v Latinské Americe a ve střední a východní Evropě
  • Prostřednictvím webového fóra a on-line komunikace
  • Díky zdroje odborných znalostí po celém světě

IFCO nemá žádné zaměstnance ale celosvětovou síť dobrovolníků a národních členských organizací a agentur, které podporují práci v oblasti náhradní rodinné péče. Zůstává stále věrná základnímu principu svého fungování a to, aby hlas všech osob, zapojených do pěstounské péče, měl v IFCO stejný význam a váhu. A to včetně mladých lidí, kteří sami mají často osobní zkušenost z náhradní rodiny.

Služby IFCO lze v současnosti rozdělit do třech oblastí

1) Networking

IFCO sdružuje lidi zapojené do pěstounské péče, aby si mohli vyměňovat informace a osvědčené postupy při rodinné péči. IFCO vytvořila celosvětovou síť. Můžete sdílet své nápady a vaše komentáře s ostatními lidmi z celého světa prostřednictvím on-line diskuze.

IFCO také založila regionální sítě pro šíření informací a zpráv mezi svými členy. Tři sítě v Asii, východní Evropě a Jižní Americe jsou již aktivní. Africká síť je v současné době vyvíjí.

2) Konzultace

Díky své odborné znalosti v mezinárodních standardů, postupů a právních předpisů v pěstounské péči, IFCO poskytuje cenné vstupy do těchto oblastí:

  • Poradenství pro vládní i nevládní organizace, jak rozvíjet a zlepšovat rodiny založené na náhradní péči.
  • Poradenství, jak zlepšit služby a jak rozvíjet advokacii pro práva pěstouni a děti.

3) Výcvik

  • Připravuje trenéry v různých aspektech pěstounské péče
  • Spojujeme poskytovatele výcviků
  • Provádí školení na požádání o konkrétních aspektech pěstounské péče

Podrobné informace o organizaci naleznete na webových stránkách www.ifco.info