Pages Navigation Menu

Asociace Dítě a rodina

Zveřejněno by on Apr 25, 2016 in Slider | Žádné komentáře

Sdružuje respektované neziskové organizace působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Centrum DAR je členem této celostátní asociace od dubna 2016....

Čtěte více...

Mezinárodní spolupráce

Zveřejněno by on Mar 4, 2015 in Slider | Žádné komentáře

Od letošního února jsme se stali členem mezinárodní organizace International Foster Care Organisation (IFCO). Tato organizace, která sdružuje odborníky na náhradní rodinnou péči z celého světa, usiluje o podporu, rozvoj a zlepšení podmínek pěstounské péče. Díky členství v této organizaci plánujeme výměnné programy, účast na mezinárodních konferencích a především sdílení zkušeností, inspirace a ověřených postupů z kolegy z jiných evropských...

Čtěte více...

Vzdělávání

Zveřejněno by on Jul 28, 2014 in Slider | Žádné komentáře

Realizujeme vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu pečující dle zákona 359/1999 Sb.  a započítávají se tedy do 24 hod. povinného vzdělávání. Semináře jsou určeny jak pěstounským rodinám s uzavřenou dohodou, tak zájemcům o pěstounskou...

Čtěte více...

Setkávání

Zveřejněno by on Jul 28, 2014 in Slider | Žádné komentáře

Pořádáme víkendová, i jednodenní klubová setkání určená pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounství, adoptivním rodinám i široké veřejnosti. V rámci setkání jsou připraveny jak přednášky a besedy na zajímavá témata, tak odpočinkové aktivity, umožňující strávit příjemný čas se svými...

Čtěte více...

Poradenství

Zveřejněno by on Jul 28, 2014 in Slider | Žádné komentáře

Zájemcům o náhradní rodinnou péči nabízíme bezplatné poradenství. V rámci individuálních konzultací s našimi pracovníky mají zájemci příležitost získat ucelené informace z oblasti NRP, v rámci poradenství dále nabízíme zájemcům možnost kontaktu s pěstounskými rodinami a příležitost účastnit se víkendových setkání pěstounských...

Čtěte více...

Doprovázení

Zveřejněno by on Jul 28, 2014 in Slider | Žádné komentáře

V rámci doprovázení nabízíme pěstounským rodinám aktivity a služby, které mohou napomoci v často náročných situacích spojených s výchovou a péčí o svěřené dítě. Zajišťujeme povinné vzdělávání, zprostředkování odborných služeb, respitní péči a jiné. Aktuálně doprovázíme více jak 70...

Čtěte více...