Pages Navigation Menu

Doprovázení

Realizujeme doprovázení pěstounských rodin na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Rodinám, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s centrem Dar, poskytujeme v rámci doprovázení podporu v souladu s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí.

–          Poskytujeme poradenství prostřednictvím klíčového pracovníka rodiny

–          Zajistíme krátkodobou osobní péče o svěřené dítě (ve vymezených případech)

–          Pomůžeme se zajištěním respitní péče (pomoc s výběrem tábora, nebo jiné volnočasové aktivity pro děti, příspěvek na letní tábor)

–          V případě potřeby, zprostředkujeme psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc, která je zajišťována buď interním psychologem, interními terapuety, nebo externími odborníky, tak aby pomoc byla zacílena na konkrétní potřeby rodiny

–          Zajistíme povinné vzdělávání pro pěstouny v rozsahu 24 hod. za rok. Při výběru témat vycházíme z potřeb „našich“ rodin, zaměřujeme se na témata z oblasti měkkých dovedností (komunikace v rodině), výchovných problémů (drogová problematika, apod.), vzdělávacích problémů (specifické poruchy učení u dětí), a jiných souvisejících oblastí.

–          Organizujeme víkendové pobyty a jiná setkávání pěstounských rodin s dohodou

 

Pokud máte zájem o více informací, týkajících se doprovázení pěstounských rodin, neváhejte se na nás obrátit – viz sekce KONTAKTY